Wat Gebeurt Er Als Er Asbest Gevonden Wordt Tijdens Een Asbestattest Voor Verkoop?

Gepubliceerd mrt. 18, 23
4 min read

Asbestinventaris Bij Verkoop

De Verkoop Van Een Pand Met Asbest: Wat Moet Je Weten?Het Asbestattest

Hulp nodig met het vinden van een firma? Je ontvangt hierna zo snel mogelijk tot wel 5 offertes van bedrijven in jouw regio. Vergelijk de verschillende prijzen en kies zo het asbestverwijderingsbedrijf met het beste aanbod! Je besparing loopt op tot wel 40% op de totaalprijs - De impact van asbest op de verkoop van een woning. Geen zorgen: de aanvraag is gratis en zonder verdere verplichtingen! . asbestattest bij verkoop.

Artikel 101 van het Bodemdecreet schrijft voor dat er vóór het sluiten van de overeenkomst omtrent de overdracht van gronden, een bodemattest moet worden aangevraagd bij de OVAM - epc prijs. Dit dient te gebeuren door de overdrager, of desgevallend de gemandateerde. Tot slot moet de inhoud ervan worden meegedeeld aan de verwerver.

Epc GentAsbest Keuring

De onderhandse akte moet ruim opgevat worden. In die zin is ook een bod tot aankoop een onderhandse akte (Cass - EPC attest. 22 maart 2018), net zoals een (gekruiste) optieovereenkomst of een compromis. De achterliggende redenering bij de invoer van deze regelgeving bestaat erin te beschermen tegen het onbewust aankopen van vervuilde grond.

Waarom Is Een Asbestattest Nodig Bij Verkoop Van Een Woning?

2.5. VCRO bepaalt inzake de stedenbouwkundige voorschriften dat iedereen die een onderhandse akte van verkoop (niet-limitatief) opmaakt, moet vermelden of er voor het onroerend goed een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is uitgereikt. Daarnaast dient de onderhandse akte de meeste recente stedenbouwkundige bestemming van het goed over te nemen. Verder moet er verwezen worden naar artikel 4.

van het VCRO wanneer de onderhandse akte wordt opgemaakt door een vastgoedmakelaar of andere personen die in de uitoefening van het beroep of activiteit dergelijke onderhandse akten opmaken - asbest keuring. Recente uitspraken van het hof van beroep te Gent van 17 december 2020 en van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, van 1 maart 2022, gaan dieper in op de uitspraak van het Hof van Cassatie van 22 maart 2018.

AsbestkeuringReeds Meer Dan 250 Asbestdeskundigen
Het AsbestattestDe Verplichtingen Van Verkoper En Koper Bij Verkoop Van Een Pand Met Asbest

In het vonnis van 1 maart 2022, trekt de rechter deze redenering door naar informatieplicht bij stedenbouwkundige informatie (EPC Antwerpen). Dit houdt concreet in dat naast het bodemattest, ook de stedenbouwkundige informatie voorhanden moet zijn vanaf het moment dat de koper verbonden is. Wat dus bijvoorbeeld betekent dat dit óók het geval is bij het ondertekenen van het bod tot aankoop - De verkoop van een woning met asbest: hoe verloopt het proces?.

Asbestattest Antwerpen

Vanaf dan is de eigenaar van een onroerend goed verplicht om een asbestinventarisattest mee te delen aan de kandidaat-koper bij het sluiten van een onderhandse overeenkomst voor de verkoop of schenking van een toegankelijke constructie met risicobouwjaar, zijnde 2000 en ouder (asbestattest). Vanaf 2032 is elke eigenaar van een gebouw gebouwd voor 2001 verplicht om een asbestattest in zijn bezit te hebben.

De relevante wettelijke bepalingen hiervoor zijn het artikel 116 van het Bodemdecreet omtrent het bodemattest en artikel 6. 6 - Welke soorten asbestattesten zijn er voor verkoop?.2. VCRO omtrent de stedenbouwkundige voorschriften - Asbestattest en de verantwoordelijkheden van verkoper en koper. Er is onder bovenstaande wetgeving, geen sprake van een absolute nietigheid. Het is uitsluitend de verwerver die de nietigheid kan vorderen, maar is dus niet verplicht.

Het feit dat kopers een woning aankochten zonder kennis te hebben van dergelijke informatie is het nadeel dat zij hebben gelden. Bijgevolg kunnen zij zich beroepen op de nietigheidssanctie zoals wordt voorzien in artikel 116 Bodemdecreet en artikel 6. 2.2. VCRO (Rb West-Vlaanderen, afd. Kortrijk, 1 maart 2022). Wanneer er nadien bijvoorbeeld blijkt dat er geen sprake is van bodemverontreiniging, of stedenbouwkundige inbreuken, belet dit niet dat een koper zich kan beroepen op de sanctie.

De Waardevolle Informatie Die Verkregen Wordt Door Een Asbestattest Bij Verkoop
asbestattest Antwerpen

asbestattest

asbestattest Gent

asbestattest

Artikel 33/14, §6 van het Materialendecreet schrijft de nietigheid voor inzake het Asbestattest. De nietigheid zal niet meer kunnen worden ingeroepen als de verwerver zijn verzaking aan de nietigheidsvordering uitdrukkelijk in de authentieke akte heeft laten opnemen en hij een geldig asbestinventarisattest heeft gekregen - asbest keuring. Meer dan vermoedelijk zal de juridische interpretatie inzake de nietigheidssanctie bij het asbestattest evolueren naar een parallelle invulling zoals van toepassing op het bodemattest en de stedenbouwkundige voorschriften.

Meer van Banken

Navigation

Home